Lapha kungesikhathi kwethulwa izindaba zomnikelo wokufukula osomabhizinisi owenziwe ibhange i-ABSA

UGCINE isethembiso sakhe asenze ezinyangeni ezintathu ezedlule, lowo, obeyisikhulu esiphezulu kuMasipala weTheku osesebenzela elinye lamabhange amakhulu eNingizimu Afrika, i-ABSA.

Lowo ngu Nkk. Tozi Mthethwa owathembisa phambi kwezinkumbi zabantu ababehambele umcimbi wokumvalelisa ukuthi uzokwenza konke okusemandleni akhe ukunxenxa abaqashi bakhe abasha ukuba bafake igxalaba ngenhloso yokuthuthukisa abantu abasha abanentshisekelo yokungena kwezamabhizinisi.

UNkk Mthethwa usesigcinile lesi sethembiso njengoba ibhange alisebenzelayo selimemezele ukuthi lizoxhasa abantu abasha ngo R38.6 million.

Lesi simemezelo senziwe nguyena uNkk Mthethwa kwisigcawu ebisihlanganise uMasipala weTheku nalo leli bhange, isigcawu besibanjelwe ehholo iNkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC).

Ngokusho kuka Nkk Mthethwa abantu abasha bahlale beseqhulwini kuyena ngaso sonke isikhathi uma kukhona akwenzayo, uma iNingizimu Afrika ingaba nabantu abasha abaphumelele lokho kungasho ukuphumelela kwezwe lonke. Mayelana nalo mnikelo owenziwe yileli bhange uthe unethemba elikhulu lokuthi uzokwazi ukusiza intsha efuna ukungena emabhizinisini ingagcini lapho futhi iphinde isize nasekuthuthukisweni kwamakhono abo abantu abasha.

“Kumqoka kakhulu ukuba singabazibi abantu abasha kodwa kube khona esibenzela khona ukuze bezothuthuka nabo. Uma senze kanjalo nginesiqiniseko sokuthi iNingizimu Afrika iyoba yizwe elinabantu abasha abaphumelele ezinhlakeni ezahlukene,” kusho uMthethwa.

UNkk Sindi Mtolo wezokuXhumana kuMasipala weTheku usishayele elikhulu ihlombe lesi senzo saleli bhange waphinde wengeza ngokubonga kakhulu noNkk Mthethwa ngokuba yisosha eliqinisekisa impumelelo yabantu abasha baseNingizimu Afrika ngaso sonke isikhathi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here